Thursday, May 28, 2009

Selamat Hari Gawai 2009


Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Gawai kepada semua pelajar AP114.

Gayu Guru Gerai Nyamai!